Android
JUNIOR

Manuell animering av bakgrundsfärg Test för Junior Android-utvecklare | Java

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
33 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Java | Manual Animation av bakgrundsfärg - Implementera en jämn färganimation av en aktivitets bakgrund.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Frågor om valmöjligheter

8 valfrågor som bedömer kunskaperna om Android, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp