Android
JUNIOR

Ansökan för anställda Test för Junior Android-utvecklare | Kotlin, Java

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
53 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Android | Bifoga en klicklyssnare kodgap som bedömer kunskap om Android, Kotlin

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Kotlin

Luckor i koden

Android | OS DownloadManager kodgap som bedömer kunskap om Android, Kotlin

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Kotlin

Luckor i koden

Android | Java | Embed en annan layoutkodglapp som bedömer kunskap om Android, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Luckor i koden

Android | Java | Begränsning av skärmriktningar som stöds - Aktivitetskodglapp som bedömer kunskap om Android, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Programmeringsuppgift

Android | Kotlin | Employees Application - Komplett app som visar en lista över personer som ansvarar för olika områden inom företaget, t.ex. IT eller löner.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Kotlin, RecyclerView

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Android

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp