Android
JUNIOR

Stil grunderna Test för Junior Android-utvecklare | Java

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
30 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Java | Style Basics - Implementera en stil som kan återanvändas med ett antal TextView-widgetar.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Android, MVP

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, MVP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp