Android
JUNIOR

Videouppspelning Test för Junior Android-utvecklare | Java

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
36 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Android | Java | Shape fyller färgkodsgapet genom att bedöma kunskap om Android, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Luckor i koden

Android | Java | Embed en annan layoutkodglapp som bedömer kunskap om Android, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Programmeringsuppgift

Android | Java | Videouppspelning - Implementera enkel uppspelning av en inbäddad video.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Luckor i koden

Android | Java | Begränsning av skärmriktningar som stöds - Aktivitetskodglapp som bedömer kunskap om Android, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Android

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp