Android
JUNIOR

Filtrering av nummer Test för Junior Android-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
36 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Java | Numbers filtering - Implement five functions to finish the app for filtering numbers.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, Java

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Android, ButterKnife och MVP.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Android, ButterKnife, MVP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp