Angular
JUNIOR

Konfigurering av routern Test för Junior Angular-utvecklare | Angular2+, JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
40 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Routerkonfiguration - Skapa routerkonfigurationen utifrån den befintliga applikationen och de krav som anges i beskrivningen.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Typscript

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Angular, JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp