Soliditet
JUNIOR

Auktioner Test för Junior Blockchain-utvecklare | Solidity

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
39 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Blockchain | Solidity | Auktioner - Implementera en grundläggande auktion med hjälp av ett smart kontrakt som ger skaparen möjlighet att starta och hantera en offentlig auktion.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Blockkedja, Hardhat, Solidity

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om konton, anonymitet, blockkedja, decentralisering, DLT, Ether, Ethereum, Leger, smarta kontrakt.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Konton, Anonymitet, Blockchain, Decentralisering, DLT, Ether, Ethereum, Leger, Smart Contracts

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp