Soliditet
JUNIOR

Registret för bilhandlare Test för Junior Blockchain-utvecklare | Solidity, Ethereum

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Blockchain | Solidity, Ethereum | Car Dealership Registry - Skapa ett register över bilhandlarnas reparationsverkstäder som spårar det arbete som utförts på bilar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Blockkedja, Ethereum, Solidity

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om blockkedjor, Ethereum och smarta kontrakt.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Blockchain, Ethereum, smarta kontrakt

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp