COBOL
JUNIOR

Valfrågor och kodluckor Test för Junior COBOL-utvecklare | COBOL

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
12 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

COBOL | Kodglapp på isoleringsnivå som bedömer kunskapen om COBOL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: COBOL

Luckor i koden

COBOL | Kodgap för variabeldeklaration som bedömer kunskapen om COBOL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: COBOL

Luckor i koden

COBOL | Visa räknekoden för att bedöma kunskapen om COBOL.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: COBOL

Luckor i koden

COBOL | Överföring av kontrollen till nästa uttalande Kodgap som bedömer kunskaperna om COBOL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: COBOL

Luckor i koden

COBOL | Uppgift om värdekodsglapp som bedömer kunskapen om COBOL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: COBOL

Frågor om valmöjligheter

7 valfrågor som bedömer kunskaperna om COBOL.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: COBOL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp