C++
JUNIOR

Insurance Number Validator Test för Junior C++-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
39 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

C++ | Exception handling code gap assessing knowledge of C++

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Programmeringsuppgift

C++ | Insurance Number Validator - Implement the solution that fixes errors in the code of the simple number validator.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Luckor i koden

C++ | Kodglapp för överbelastning av funktioner - bedömning av kunskaper i C++

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Luckor i koden

C++ | IOStreams code gap assessing knowledge of C++

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om C++

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: C++

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp