.Net
JUNIOR

Kommentarer Utmaning Test för Junior C#-utvecklare | ASP.NET

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
35 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | ASP.NET MVC | Comments Challenge - Implement an Index action for posts controller so that posts can be rendered appropriately into the Posts/Index view.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, MVC

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, MVC

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, MVC

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp