.Net
JUNIOR

Kommentarer Utmaning Test för Junior C#-utvecklare | ASP.NET

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
35 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Framework, ASP.NET MVC | Kommentarer Utmaning - Implementera en indexåtgärd för posts controller så att posterna kan återges korrekt i Posts/Index-vyn.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, MVC

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, MVC.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, MVC

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp