.NET
JUNIOR

Inventering av bokhandeln Test för Junior C#-utvecklare | ASP.NET, .Net

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
80 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | ASP.NET | Bookstore Inventory - Implement a couple of methods to manage bookstore inventory.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, ASP.NET, C#, EntityFramework

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om .NET, C#, EntityFramework.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#, EntityFramework

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp