C#
JUNIOR

Utdrag ord från sträng och omvändning Test för Junior C#-utvecklare | .Net

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
36 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Framework | GetWordFromText och Reverse - Implementera två metoder: den ena ska återge ett specifikt ord och den andra ska återge en omvänd sträng av ett inmatat värde.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp