.NET
JUNIOR

Utbildningsskola Test för Junior C#-utvecklare | .NET

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
50 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | C#, .NET Framework | Training School - Slutför implementeringen av de två metoderna som måste hitta rätt data och returnera den korrekt.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, C#

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, C#

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, C#

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp