C#
JUNIOR

Tjänst för sanktionsförteckning Test för Junior C#-utvecklare | Visual Basic

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
64 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Framework | Visual Basic | Sanction List Service - Slutförande av implementeringen av en tjänst som skannar och letar efter transaktioner som innehåller ord från en sanktionslista. Denna uppgift verifierar grundläggande kunskaper om VB.NET, t.ex. gränssnitt, klasser och undantag.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, klasser, undantag, gränssnitt, Visual Basic .NET

Luckor i koden

.NET | Basic Common topics | Visual Basic - Exception code gap assessing knowledge of .NET, .NET Languages, Visual Basic

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Languages, Visual Basic

Luckor i koden

.NET | Basic Common topics | Visual Basic - convert object code gap assessing knowledge of .NET, .NET Languages, Visual Basic

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, .NET Languages, Visual Basic

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, grundläggande gemensamma ämnen och Visual Basic .NET.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: .NET, grundläggande gemensamma ämnen, Visual Basic .NET

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp