security
JUNIOR

Inventory Command Injection Test för Junior Cybersecurity Engineer

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
52 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor, kodluckor och . Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Cybersecurity | TCP nmap scan on popular ports code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Nmap, Portscan

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Luckor i koden

Cybersecurity | Connecting back to the attacker machine code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Netcat, Reverseshell

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersecurity, Netcat, Reverseshell

Luckor i koden

Cybersecurity | Windows machine enumeration code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Enumeration, Windows

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersecurity, Enumeration, Windows

Uppgift

Cybersecurity | Inventory Command Injection - Inject a payload and achieve command execution serverside.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cross-site scripting, Cybersecurity, Vulnerabilities, XSS

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of Authentication, Authorization, Cybersecurity, OAuth2

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Authentication, Authorization, Cybersecurity, OAuth2

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of Logical thinking, Math, Probability, Sequence, Soft Skills

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Logical thinking, Math, Probability, Sequence, Soft Skills

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp