Web Security
JUNIOR

LFI Test för Junior Cybersecurity Engineer

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
78 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor, kodluckor och . Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Cybersecurity | UDP Scan code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Nmap, Portscan

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Luckor i koden

Cybersecurity | Run port knocking code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Nmap, Ports, Portscan

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersecurity, Nmap, Ports, Portscan

Luckor i koden

Cybersecurity | Windows machine enumeration code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Enumeration, Windows

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersecurity, Enumeration, Windows

Uppgift

Cybersecurity | LFI Challenge - In this challenge the contestant is given a task with a website vulnerable to local file inclusion attack. The attacker can load arbitrary data from the filesystem.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersecurity, Vulnerabilities

Frågor om valmöjligheter

4 choice questions assessing knowledge of Cybersecurity, Logical thinking, Sequence, Soft Skills, Vulnerabilities, Web Security

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Cybersecurity, Logical thinking, Sequence, Soft Skills, Vulnerabilities, Web Security

Frågor om valmöjligheter

2 choice questions assessing knowledge of Math, Mathematics, Probability, Soft Skills

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Math, Mathematics, Probability, Soft Skills

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp