Python
JUNIOR

DNA-analysator Test för Junior dataanalytiker | Python, SQL

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
54 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | DNA Analyzer - Din uppgift är att skriva Python-kod för att generera en rapport om den statistiska förekomsten av olika aminosyror i en viss sträng.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Dataanalys med Python, datavetenskap, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om MySQL, SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: MySQL, SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp