MongoDB
JUNIOR

Stämplar katalog | CASE uttalande Test för Junior dataingenjör | SQL, MongoDB

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
27 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgift, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Query | Arrays code gap assessing knowledge of Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Query | Count documents code gap assessing knowledge of Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Luckor i koden

SQL | Mellan operatörskodgapet som bedömer kunskapen om SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Stamps catalogue | CASE statement - Make a select statement, by which you will divide your stamps collection into 3 groups.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: MySQL, SQL

Luckor i koden

SQL | Uppdatering av operatörskodgapet med bedömning av kunskap om SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of MongoDB, MySQL, NoSQL, SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: MongoDB, MySQL, NoSQL, SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp