Python
JUNIOR

ML Logs Transformator Test för Junior datavetenskapsingenjör | Python, PySpark

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
65 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | PySpark | ML Logs Transformer - Slutföra genomförandet av loggtransformationsledningen.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Datateknik, datavetenskap, datateknik, datavetenskap, ETL, PySpark, Python 3.x, Spark

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp