SQL
JUNIOR

Böcker | Hitta böcker utan betyg Test för Junior databasutvecklare | SQL

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
25 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgift och valfrågor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Böcker | Hitta böcker utan betyg - Välj alla titlar på böcker som inte har något betyg.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HSQLDB, MSSQL, MySQL, SQL

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp