SQL
JUNIOR

Böcker | Hitta böcker utan betyg Test för Junior databasutvecklare | SQL

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
25 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Test is combined from various tasks. SQL task and Choice questions. All evaluated automatically.

Uppgiftstyper

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Books | Find books without ratings - Select all title of the books which have no rating.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HSQLDB, MSSQL, MySQL, SQL

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of SQL

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp