Docker
JUNIOR

Beständig lagring för dockeriserade applikationer Test för Junior DevOps-ingenjör | CentOs

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
20 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor och DevOps-uppgift. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

DevOps-uppgift

DevOps | CentOs | Persistent storage for dockerized application - Syftet med den här uppgiften är att kontrollera om kandidaten vet hur man skapar och använder Docker-volymer.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CentOS, DevOps, Docker, Linux

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of Bash, Linux

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Bash, Linux

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp