terraform
JUNIOR

App-tjänst Test för Junior DevOps-ingenjör | Terraform, Azure

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
47 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

DevOps | Terraform | Tillämpa specifika modulkoder för att bedöma kunskapen om DevOps och Terraform.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: DevOps, Terraform

Luckor i koden

DevOps | Terraform | JSON-kodkodsgapet bedömer kunskapen om DevOps, Terraform

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: DevOps, Terraform

Programmeringsuppgift

DevOps | Terraform, Azure | App Service - Använd Terraform azurerm-provider för att tillhandahålla app-tjänster

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Azure, DevOps, SysOps, Terraform

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om CLI, DevOps, SysOps och Terraform.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CLI, DevOps, SysOps, Terraform

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp