Docker
JUNIOR

Beständig lagring för dockeriserade applikationer Test för Junior DevOps-ingenjör | Ubuntu

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
20 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor och DevOps-uppgift. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

DevOps-uppgift

DevOps | Ubuntu | Persistent storage for dockerized application - Syftet med den här uppgiften är att kontrollera om kandidaten vet hur man skapar och använder Docker-volymer.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: DevOps, Docker, Linux, Ubuntu

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Bash, Linux

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Bash, Linux

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp