CSS
JUNIOR

Grundläggande DIV-formgivning Test för Junior Front End-utvecklare | CSS, HTML

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
22 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

HTML | Länkar Syntaxkodglapp som bedömer kunskapen om HTML

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HTML

Luckor i koden

HTML | Basic Image Accessibility code gap bedömning av kunskap om HTML, WCAG 2.0, webbtillgänglighet

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HTML, WCAG 2.0, webbtillgänglighet

Luckor i koden

HTML | Bilder Syntaxkodsglapp som bedömer kunskap om HTML

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HTML

Luckor i koden

HTML | Kodglapp för kommentarsfältet som bedömer kunskaperna om HTML

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HTML

Programmeringsuppgift

CSS | Grundläggande DIV-formgivning - Redigera **CSS** formatmall med hjälp av grundläggande CSS-regler och egenskaper. Observera att den här uppgiften endast kan utföras i IDE i webbläsaren.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CSS

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om CSS

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CSS

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp