TypeScript
JUNIOR

React, React Hooks, HTML, CSS | Film State Management Test för Junior Frontend-utvecklare | TypeScript, JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
51 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

JavaScript | React | CSS Klasskodgap som bedömer kunskaperna om JavaScript, React och CSS

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, React

Luckor i koden

JavaScript | React | Metod Den här kodgapet bedömer kunskaperna om JavaScript, React

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, React

Luckor i koden

JavaScript | React | React CSS-kodglapp Bedömning av kunskap om JavaScript, React

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, React

Programmeringsuppgift

TypeScript | React Hooks | Movies State Management - Komplett program för hantering av filmer med hjälp av React Hooks genom att implementera state management i befintliga vyer.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Node.JS, React, React Hooks, Typescript

Frågor om valmöjligheter

7 valfrågor som bedömer kunskaperna om CSS, HTML och Typescript.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CSS, HTML, Typscript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp