Java
JUNIOR

Websocket-server Test för Junior utvecklare av hela stacken | JavaScript, Node.JS, Java

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
68 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Hitta dubbletter - Implementera metoden findDuplicates som returnerar en ny lista med dubbletter som förekommit N gånger.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Programmeringsuppgift

JavaScript | Node.js | Websocket-server - Komplettera filen server.js för att slutföra WebSocket-servern.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om ES6, Java, JavaScript och Typescript.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: ES6, Java, JavaScript, Typscript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp