gå till
JUNIOR

Anonymiserare Test för Junior Go-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
60 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Golang | Anonymiserare - Implementera tre innehållsanonymiserare för auktionsplattformen.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Golang, reguljära uttryck

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Golang

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Golang

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp