Gå till
JUNIOR

RPN-kalkylator Test för Junior Go-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Golang | RPN-kalkylator - Implementera funktionen RPNcalculator.Calculate, som utvärderar uttryck med hjälp av omvänd polsk notation.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Golang

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Golang

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Golang

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp