Groovy
JUNIOR

Driftsmetod Test för Junior Groovy-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
50 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Groovy | Operation method - Implement a method to sum up the numbers from a given list of strings in Groovy.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Groovy, Java

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of Groovy

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Groovy

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp