Swift
JUNIOR

Enigma-appen Test för Junior iOS-utvecklare | Swift

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

iOS | Swift | Enigma App - Bygg en app som krypterar och dekrypterar text.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp