Swift
JUNIOR

Ansökan om vattenkraftverk Test för Junior iOS-utvecklare | Swift

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
46 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

iOS | Swift | Serialization code gap assessing knowledge of iOS, Swift

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Luckor i koden

iOS | Swift | Integer and Floating-Point Conversion code gap assessing knowledge of iOS, Swift

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Programmeringsuppgift

IOS | Swift | Applikation för vattenkraftverk - Implementera de saknade funktionerna i applikationen för analys av data från ett vattenkraftverk. Kandidaten måste läsa in data från en textfil, hitta de minst effektiva turbinerna, räkna om turbinernas effektivitet från minut till timme och bestämma rätt färg för turbinen utifrån dess prestanda.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Luckor i koden

iOS | Swift | Use of UI elements code gap assessing knowledge of iOS, Swift, UI

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: iOS, Swift, UI

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of iOS, Objective-C, Swift

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: iOS, Objective-C, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp