Java
JUNIOR

Tidstjänst Test för Junior Java-utvecklare | Core Java

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
39 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Kodgap för minnesläckor som bedömer kunskap om Core Java, Java, minneshantering

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, minneshantering

Programmeringsuppgift

Java | Core Java | Time Service - Implementera lösningar baserade på din kunskap om Java Time API.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, Java Time API

Luckor i koden

Java | Lambdauttrycksparametrar kodgap som bedömer kunskap om Core Java, Java, Lambdauttryck

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, Lambdauttryck

Luckor i koden

Java | Immutable one element set code gap assessing knowledge of Collections, Core Java, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Collections, Core Java, Java

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Core Java, Java, Lambdauttryck och minneshantering.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, Lambdauttryck, Minneshantering

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp