Java
JUNIOR

Tidstjänst Test för Junior Java-utvecklare | Core Java

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
39 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Kodgap för minnesläckor som bedömer kunskap om Core Java, Java, minneshantering

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, minneshantering

Programmeringsuppgift

Java | Core Java | Time Service - Implementera lösningar baserade på din kunskap om Java Time API.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, Java 11, Java Time API

Luckor i koden

Java | Lambdauttrycksparametrar kodgap som bedömer kunskap om Core Java, Java, Lambdauttryck

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, Lambdauttryck

Luckor i koden

Java | Immutable one element set code gap bedömning av kunskap om Collections, Core Java, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Samlingar, Core Java, Java

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Core Java, Java, Lambdauttryck och minneshantering.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, Lambdauttryck, Minneshantering

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp