Java
JUNIOR

GetWordFromText och omvänt Test för Junior Java-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
29 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Kodglapp för standardmetoder som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Kodglapp för standardmetoder som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Fördefinierad annotationskod gap som bedömer kunskap om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Programmeringsuppgift

Java | GetWordFromText och Reverse - Implementera två metoder som returnerar orden från texten och vänder dem.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp