Java
JUNIOR

Användning av den hetaste pepparn Test för Junior Java-utvecklare | Hibernate, Spring

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring, Hibernate | Hottest pepper application - Implementera metoder i PepperDao klassen med Spring och Hibernate.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java, Spring

Frågor om valmöjligheter

10 valfrågor som bedömer kunskaperna om Hibernate, Java och Spring.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java, Spring

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp