Java
JUNIOR

UserType Test för Junior Java-utvecklare | Hibernate

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
51 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Hibernate | Begin transaction code gap som bedömer kunskap om Hibernate, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java

Programmeringsuppgift

Java | Hibernate | UserType - Implementera saknade metoder för att korrekt mappa anpassade objekt.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java

Luckor i koden

Java | Hibernate | Mapping class config code gap som bedömer kunskap om Hibernate, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java

Luckor i koden

Java | Hibernate | Öppna en sessionskodgap som bedömer kunskap om Hibernate, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Hibernate, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp