Spring Boot
JUNIOR

Spring Boot med JPA-frågor Test för Junior Java-utvecklare | JPA, Spring Boot

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
2 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Test is combined from various tasks. Choice questions. All evaluated automatically.

Uppgiftstyper

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring Boot

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, Spring Boot

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp