Java
JUNIOR

Hitta den totala beställda kvantiteten av en produkt för varje veckodag. Test för Junior Java-utvecklare | Orders Analyzer

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
35 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Orders Analyzer | Hitta den totala beställda kvantiteten av en produkt för varje veckodag - Implementera en metod som analyserar beställningsdatasetet och returnerar en karta med den totala beställda kvantiteten av en produkt för varje veckodag.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp