Java
JUNIOR

Enkel CRUD med hjälp av HttpClient Test för Junior Java-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
35 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Enkel CRUD med HttpClient - Implementera grundläggande CRUD-operationer med Java 11 HttpClient.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CRUD, Java, Java 11, REST API

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp