Spring Boot
JUNIOR

HATEOAS cykelstation Test för Junior Java-utvecklare | Spring Boot

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
54 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Kodglapp för standardmetoder som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Programmeringsuppgift

Java | Spring Boot | HATEOAS Bike Station - Slutför implementeringen av HATEOAS till REST API.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: HATEOAS, Java, Spring Boot

Luckor i koden

Java | Kodglapp för standardmetoder som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Fördefinierad annotationskod gap som bedömer kunskap om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Groovy, Java och Spring Boot.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Groovy, Java, Spring Boot

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp