Java
JUNIOR

Mikroservice för beställningar Test för Junior Java-utvecklare | Spring Boot, Kotlin

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
34 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Spring Boot, Kotlin | Beställare mikrotjänst - Implementera en ryggrad i en RESTful mikrotjänst.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Kotlin, Maven, REST, Spring Boot

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring Boot

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, Spring Boot

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp