Java
JUNIOR

Bokning av flygbiljetter Test för Junior Java-utvecklare | Spring, Kafka

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
35 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Kafka | Flygbiljetter - Implementera tjänsten för validering av datakvalitet som tas emot från resebyråer.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Gradle, Java, Kafka, Spring

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Spring

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, Spring

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp