Java
JUNIOR

Spring Boot med JPA-frågor Test för Junior Java Spring Boot-utvecklare | JPA

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
39 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Undantag - att fånga upp kodgapet genom att bedöma kunskaperna om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Kodgap för switch statement som bedömer kunskap om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Programmeringsuppgift

Java | Spring Boot med JPA-förfrågningar - Implementera SQL-förfrågningar för att hitta den bästa streamingplattformen.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, JPA, Spring Boot

Luckor i koden

Java | Timezones kodgap som bedömer kunskap om Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, JPA och Spring Boot.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, JPA, Spring Boot

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp