Java
JUNIOR

Biblioteksansökan Test för Junior Java-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
37 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Remove all elements from the set code gap assessing knowledge of Collections, Core Java, Java

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Collections, Core Java, Java

Programmeringsuppgift

Java | Biblioteksapplikation - Skapande av en applikation som gör det möjligt för biblioteket att hantera sitt bokbestånd. Målet med uppgiften är att slutföra genomförandet av de saknade servicemetoderna.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Lambdauttrycksparametrar kodgap som bedömer kunskap om Core Java, Java, Lambdauttryck

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, Lambdauttryck

Luckor i koden

Java | Ange initial heap size code gap som bedömer kunskap om Core Java, Java, minneshantering

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, minneshantering

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Core Java, Java, Lambdauttryck och minneshantering.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Core Java, Java, Lambdauttryck, Minneshantering

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp