Java
JUNIOR

Samordnare för lopp Test för Junior Java-utvecklare | Hibernate, JPA

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
49 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | Race Coordinator - Implementera metoder i klassen Leg och implementera metoder i klassen Race enligt javadoc och enhetstester.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Hibernate, Java och JPA.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Hibernate, Java, JPA

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp