Java
JUNIOR

Databas för filmer Test för Junior Java-utvecklare | MongoDB

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
26 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Java | MongoDB | Filmdatabas - Implementera en klass för att hämta filmer från en databas.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, MongoDB

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, MongoDB, NoSQL.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Java, MongoDB, NoSQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp