Angular
JUNIOR

Valutakalkylator Test för Junior JavaScript-utvecklare | Angular Forms, Angular2+

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
44 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Currency Calculator - Finish an application that should convert the amount of money in selected currency to USD.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Angular, Angular Forms, JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Angular | Passing variable code gap assessing knowledge of Angular, JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Angular | Angular data binding code gap assessing knowledge of Angular, JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Angular | OnInit interface code gap assessing knowledge of Angular, JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of Angular, JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp