Angular
JUNIOR

Valutakalkylator Test för Junior JavaScript-utvecklare | Angular Forms, Angular2+

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
44 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Valutakalkylator - Gör klart en applikation som ska konvertera ett belopp i vald valuta till USD.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Angular, Angular Forms, JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Angular | Överlämnande av variabla kodgap som bedömer kunskap om Angular, JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Angular | Angular data binding code gap bedömning av kunskap om Angular, JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Angular | OnInit-gränssnittskodgap som bedömer kunskap om Angular, JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Angular, JavaScript

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp