JavaScript
JUNIOR

Filmanalys | Hitta de filmer som är mest bevakade bland dina vänner Test för Junior JavaScript-utvecklare | Ember.js

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
58 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Movies Analyzer | Find top watchlisted movies among friends - Implement MoviesAnalyzer#topWatchlistedMoviesAmongFriends method that will return an array of top four movie titles, that have been most watchlisted by friends of a given user.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

1 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, webbutveckling.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Webbutveckling

Frågor om valmöjligheter

9 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ember, Ember 2.x, JavaScript och webbutveckling.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ember, Ember 2.x, JavaScript, Webbutveckling

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp