JavaScript
JUNIOR

Orders Analyzer | Hitta den totala beställda kvantiteten av en produkt för varje veckodag Test för Junior JavaScript-utvecklare | Ember

Övergripande senioritetsnivå
Junior
Testets varaktighet
57 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Orders Analyzer | Hitta den totala beställda kvantiteten av en produkt för varje veckodag - Implementera OrdersAnalyzer#averageDailySales-metoden som returnerar en karta med namnet på en veckodag som nyckel och summan av den beställda kvantiteten för ett givet produkt-ID som värde.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: JavaScript

Frågor om valmöjligheter

9 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ember, Ember 2.x, JavaScript och Node.JS.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ember, Ember 2.x, JavaScript, Node.JS

Frågor om valmöjligheter

1 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, webbutveckling.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Webbutveckling

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp